Stratégia

strategia-podniku

Stratégia podniku:

  • Udržať a zlepšiť postavenie na trhu
  • Starostlivosť o súčasných a získanie nových zákazníkov, ako aj kvalitných dodávateľov
  • Stať sa pružným, efektívnym a dynamicky sa rozvíjajúcim subjektom zameraným na výkup, kvalitné triedenie a predaj kovov

Poslanie podniku:

  • Budovať si vlastnú cestu poskytovateľa kvalitného kovového odpadu postavenú na finančnej nezávislosti, osobitnom prístupe k zákazníkom a poctivej ľudskej práci založenej na čestnosti.
vizia-podniku

Vízia podniku:

  • Ekologický prístup k metalickým odpadom.
  • Július Kmeť EM-KMEŤ ako stabilný a konkurencie schopný podnik.

Hodnoty podniku:

  • Potreby zákazníka umiestňovať do centra našej práce.
  • Vážiť si, povzbudzovať, odmeňovať a školiť zamestnancov a osobitne pristupovať k ich vedeniu.
  • Budovať silné základy úspešného rodinného podniku na čestnosti podnikania a pevnom finančnom základe.
  • Uvedomovať si vlastnú sociálnu zodpovednosť voči spolupracovníkom aj voči životnému prostrediu.

Máte záujem o naše služby?